Psychológia

„Mám 70 a chcem sa rozviesť!“

Tak takáto veta od životného partnera väčšine ľuďom určite vyrazí dych. Hoci rozvody v staršom veku nie sú až také časté, predsa len existujú a dnes si ich skúsime rozmeniť na drobné – s PhDr. EVOU PLENCNEROVOU, klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou!

SENIOR MAGAZÍN: Ľudia sa najčastejšie rozvádzajú v mladšom veku, keď po pár rokoch spolužitia zistia, že si navzájom z nejakého dôvodu nevyhovujú. Hoci zriedkavejšie, ale predsa, sa rozvádzajú aj „staršie ročníky“, seniori. Dajú sa tieto rozvody porovnať, čo sa týka veku? V čom majú spoločné a v čom odlišné motívy?

– Rozvody seniorov boli v minulosti pomerne zriedkavé, súčasný trend je najmä v USA a vo Veľkej Británii pomerne výrazne stúpajúci. Štatisticky je to okolo 7 – 15% všetkých rozvodov. U nás tiež stúpa počet rozchodov seniorských párov, aj keď nie všetky rozchody sú zavŕšené rozvodom. To, čo je spoločné s rozvodovosťou v mladšom veku, sú oficiálne dôvody – rozdielnosť pováh a názorov, vzájomné odcudzenie, nevera. Odlišnosť je možno v tom, že mladšie ročníky chcú po rozvode začať nový aktívny život, staršie ročníky často uvádzajú, že po rozvode chcú v pokoji dožiť.

SENIOR MAGAZÍN: Aké sú teda najčastejšie príčiny rozvodov v seniorskom veku? Pravdepodobne sú trochu iné u mužov a iné u žien…?

– Časť seniorských rozvodov sú tzv. bilančné rozvody, keď si väčšinou jeden z partnerov uvedomí a pripustí prevažujúcu negatívnu bilanciu dlhoročného spolužitia. U žien to bývajú sťažnosti na citový chlad a nezáujem manžela, jeho manipulatívne správanie a vyžadovanie poslušnosti, ponižovanie. Muži uvádzajú sexuálne odmietanie, neustále kritizovanie a nespokojnosť, hádky. Osobitnou kapitolou je domáce násilie, alkoholizmus, stávkovanie, dlžoby.

SENIOR MAGAZÍN: Kto sa chce častejšie dať rozviesť, muži alebo ženy?

– Na Slovensku sa chcú častejšie rozviesť ženy, v zahraničí je to vcelku vyrovnané. Svoju úlohu zohráva aj predlžovanie veku dožitia, mnohí 60 roční ľudia uvažujú tak, že ešte majú pred sebou aspoň 10-20 rokov života a chcú ich prežiť lepšie, než ako momentálne žijú. Svoju úlohu zohráva aj emancipácia žien.

SENIOR MAGAZÍN: Kto potom na takýto rozvod zvyčajne viac dopláca? Muž, alebo žena?

– Ukazuje sa, že po ekonomickej stránke sú stále na tom horšie ženy. Býva to aj kvôli tomu, že u nás bola tradícia, že žena celý svoj príjem vkladá do domácnosti a muž je ten, kto šetrí a odkladá peniaze. Nie je zriedkavé, že muž neprizná úspory pri delení majetku. Ale stretla som sa aj s tým, že žena vybielila spoločný účet ako pomstu za neveru. Mnohí ľudia si pod ťarchou trápenia a bolesti v neuspokojivom manželstve nevedia celkom predstaviť dôsledky rozvodu – ekonomické, bytové, sociálne. Dôchodky sú nízke, väčšina ľudí nemá veľké úspory, takže aj otázka bývania po rozvode je problém. Navyše, najmä v kresťanských kruhoch, sa rozvod odsudzuje, aj keď ide o neveru alebo domáce násilie a tu je častý postoj, že aj utrpenie má svoju hodnotu.

SENIOR MAGAZÍN: Rozvod u seniorov je veľmi vážna vec, ktorá určite poznačí aj deti, hoci sú už dospelé a majú vlastné rodiny. Ako sa k tomu stavajú deti rozvedených seniorov?

– Niektoré dospelé deti podporujú rozhodnutie rodiča rozviesť sa, najmä ak ide o domáce násilie alebo alkoholizmus. Ak ide o nového partnera, tam je častejší postoj, že „čo starí bláznia“. Niekedy sa deti boja, že po rozvode rodičov im budú musieť viac pomáhať alebo si budú musieť jedného rodiča k sebe nasťahovať.

SENIOR MAGAZÍN: Dá sa takémuto rozvodu nejako zabrániť? Predísť mu?

– Pokiaľ ide o domáce násilie, alkoholizmus, dlžoby a iné nezodpovedné správanie, som toho názoru, že rozvod je namieste. Rovnako dlhodobá strata dôvery, nekonečné hádky bez udobrenia, averzia a odpor pri telesnom kontakte sú signálom vážneho narušenia vzťahu, kde je malá šanca na zlepšenie. Čo sa týka prevencie rozvodov, je to celoživotná záležitosť. O každý vzťah sa treba starať. Pravdou je, že pri budovaní kariéry a výchove detí ide často starostlivosť o partnerský vzťah bokom a naplno sa to prejaví, keď deti vyletia z hniezda, alebo pri odchode do dôchodku. Ukončenie pracovných aktivít a trávenie celého dňa v spoločnosti partnera je často veľkou skúškou vzťahu a naplno obnaží dovtedajšie neriešené problémy. Stáva sa, že sa spolužitie zmení na boj a vojnu a vzájomné ubližovanie. Alebo preváži rezignácia a zvyk a strach zo zmeny. Neustály vzájomný boj i rezignácia významne znižujú kvalitu života a môže to viesť k vzniku depresií a rôznych zdravotných problémov. Ak dospelé deti nesúhlasia s rozvodom rodičov, najlepšie čo môžu urobiť, je pomôcť im nájsť kontakt na manželskú poradňu a zveriť rodičov do rúk odborníkov.


Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *