Šéfredaktor a vydavateľ: VLADO TOPERCER
Telefón: +421 903 467 745
e-mail: topercer@seniormagazin.sk
Adresa redakcie: KAMAPRESS, Na úvrati 53, 821 04 Bratislava