Stop násiliu na senioroch

Neviditeľní anjeli

V tomto čísle Vám prinášame druhú časť rozhovoru s DANOU GRAFIKOVOU, PREDSEDNÍČKOU OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA KOMORY OPATROVATELIEK SLOVENSKA. V minulom čísle sme si popísali neľahkú situáciu opatrovateliek na Slovensku aj príčiny, prečo sa situácia nezlepšuje, ba skôr zhoršuje! Dnes nám pani Grafitová povie viac napríklad aj o kauzách zanedbanej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb a prečo k nim dochádza.

SM: Priblížte, prosím, čitateľom, ako je to s nedávno medializovanými kauzami o zanedbanej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb z pohľadu vás, opatrovateľov?

– Každá minca má dve strany. Len pre predstavu – katastrofálne poddimenzované stavy opatrovateliek v reáli znamenajú, že v mnohých zariadeniach sociálnych služieb pripadá na jednu opatrovateľku 25 aj viac klientov! V nočnej aj 40-50! Väčšina z nich má najvyššie stupne odkázanosti a to znamená ťažké stavy, alebo sú to lež -iaci pacienti, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Mnohí z nich so psychiatrickými diagnózami. Rodinní príslušníci sa nemôžu, nevedia, alebo nechcú o nich starať. Absolútne nie je v silách jedného človeka, aby sa kvalitne, odborne, s láskou a porozumením – ktoré od nich, ako samoz- rejmosť, vyžadujeme, postaral o takýto počet ľudí. Je to proste nereálne, aj keby akokoľvek chcel! Často sa opatrovateľky stávajú aj obeťou agresie klienta, mnohé končia na PN-kach, ale o tom sa nepíše. Okrem toho, v sociálnych zariadeniach by mali pracovať aj zdravotné sestry, ale je ich tam minimum, takže aj zdravotné úkony musia vykonávať opatrovateľky, hoci na to nemajú vzdelanie a zo zákona im to neprináleží. O prítomnosti lekára môžu často iba snívať a zdravotný stav klienta tak bežne vyhodnocuje nekvalifikovaná opatrovateľka. A tá rozhoduje, či pacient potrebuje napr. prevoz do nemocnice. Väčšina opatrovateliek dostáva základnú mzdu na úrovni „minimálky“, 623 EUR. Vzhľadom na fyzickú a psychickú záťaž by ale táto práca mala byť zaradená do 3. stupňa náročnosti (podľa Zákonníka práce) a ich základná mzda by mala byť vo výške 855 eur. Ak teda hovoríme o zlom zaobchádzaní so staršími či o zanedbávaní v týchto zariadeniach, toto sú reálne príčiny. Únava, vyhorenie, vlastný zlý zdravotný stav a minimum peňazí. To ale, samozrejme, nie je ospravedlnenie zlyhaní jednotlivca!

SM: Čo je na tom teda pravdy, že v sociálnych zariadeniach ľudia zomierajú hladní a smädní?

– Áno, žiaľ, aj to sa stáva.  Samozrejme, že sa to nedeje všade a každý deň, ale deje sa to. Aj keby sa opatrovatelia akokoľvek chceli venovať tým klientom viac, jednoducho to nie je v ich silách ani v ich časových možnostiach. Bežný človek si ani nevie predstaviť, akú obrovskú zodpo- vednosť majú a pod akým neustálym časovým tlakom pracujú. Je to doslova „otročina“. Nemôžme sa preto čudovať, že ju za tie peniaze nikto nechce robiť a že tu funguje enormná fluktuácia. Rovnako nie je prekvapením, že mnohé naše ženy (aj muži) dávajú prednosť práci v zahraničí a radšej opatrujú cudzích seniorov. V Európe  pracuje cca 45 000 slovenských opatrovateliek a opatrovateľov. Dôvod asi ani netreba komentovať… doma pracujú za minimálku, vonku si zarobia dva až trikrát viac. Tieto krajiny už dávno pochopili, že zmenou demografickej krivky a neustále rastúcim počtom ľudí v seniorskom veku musia zmeniť aj spoločenský status a hlavne finančné ohodnotenie tých, ktorí sa o nevládnych seniorov starajú. 

SM: Vravíte, že o pár rokov sa nebude mať kto o nás postarať?

– Nie o pár rokov, už teraz máme problém! A budúcnosť našej generácie? Premýšľali ste nad tým, kto sa o Vás na staré kolená postará? Určite si myslíte – „predsa nejaká milá, starostlivá pani,- ideálne  so zdravotným vzdelaním“… Nemám pre vás dobrú správu, toto je utópia zo zahraničných filmov. Ak sa okamžite nezreformuje náš sociálny systém, nezlepšia podmienky pre opatrovateľov, žiadnu pani na opatrovanie nenájdete.

SM: Skúste nám konkrétnejšie priblížiť, o čo sa ako zástupkyňa KOS snažíte? S čím apelujete na politikov?

– Viete, tak ako sme neviditeľní pre bežných ľudí, ktorí nás zatiaľ nepotrebujú, rovnako sme neviditeľní aj pre politikov. Každá vláda si nás prehodí ako „horúci zemiak“ a má pocit, že to nie je „téma dňa“.  

To bol aj dôvod, pre čo sme založili naše O.Z., aby nás viac bolo počuť, aby sa o nás a našich problémoch vedelo. Sú nás tisíce, a len vďaka nám celý systém funguje! Aj pandémia jasne ukázala, že bez nás to nejde! 

SM: Naozaj sa nikto nesnaží o to, aby sa situácia zlepšila?

– Písali sme listy, oslovovali politikov, snažili sme sa o osobné stretnutia, ale s minimálnym efektom. Neprečítané maily končili v mailovom koši. Aj preto ma nesmierne teší, že ako jeden z mála nás vypočul pán poslanec Martin Borguľa z Hnutia Sme rodina. Aktívne komunikujeme a naozaj sa snaží o to, aby sa začal vecný dialóg s ministerstvami. Momentálne pracujeme na tom, aby sa z nášho O.Z. stala oficiálna stavovská organizácia pre opatrovateľky. Budeme tak konečne relevantným partnerom pre dialóg s ministerstvom. Samozrejme, nevyhnutnosťou je príprava nového a naozaj kvalitného zákona o dlhodobej starostlivosti. Keď hovorím kvalitného, myslím tým, aby sa k prípravám prizvala aj strana, ktorej sa to bezprostredne týka, teda  odborná prax. 

Nemáme ani len správne zákonne zadefinovaný odborný pojem pre opatrovateľky. Od toho sa odvíjajú aj naše kompetencie, pracovné podmienky a samozrejme platová trieda. Len radikálnymi zmenami nám príde do systému pracovať viac ľudí. A pozitívnou osvetou si nás hádam časom už konečne budú ľudia aj vážiť. Pokiaľ sa ale každý z nás nedostane do situácie, že potrebuje opateru, svoje zmýšľanie nezmení.  

Napriek predchádzajúcim neveselým vetám chcem podotknúť, že v systéme sociálnej starostlivosti pracuje stále, alebo „napriek“ podmienkam množstvo úžasných, kvalitných opatrovateliek a opatrovateľov. Na týchto skvelých ľudí chce poukázať aj ll. ročník Národnej  ceny starostlivosti, Dobré srdce, pod záštitou pani prezidentky. Vo viacerých kategóriách boli ocenení pracovníci v sociálnych službách,  aj v kategórii „najlepšia opatrovateľka“. Ako členka poroty som mala možnosť práve pre túto kategóriu vybrať troch finalistov, z ktorých bol 21. septembra na slávnostnom galavečeri RTVS vyhlásený víťaz.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *