Stop násiliu na senioroch

Martin Borguľa: „Je načase riešiť sociálne problémy skôr, ako nám vybuchne časovaná bomba.“

Už dva roky nášho života zaberá pandémia. Dotkla sa bezpochyby každého jedného z nás. A odkryla aj množstvo problémov v životoch našich seniorov. O prípravách zmien na ich ochranu a skvalitnenie života našich rodičov a starých rodičov sme sa po čase porozprávali s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA, pánom MARTINOM BORGUĽOM.

SM: Pán Borguľa, pred časom sme sa na stránkach nášho časopisu spolu rozprávali o závažnej téme – násilí páchanom na senioroch. Povedzte nám v skratke, čo sa Vám podarilo v ostatných mesiacoch v tejto oblasti podniknúť, aby sa situácia zlepšila?

MARTIN BORGUĽA: Spoločne s pani Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, a pani Ľubicou Gálisovovu, prezidentkou Fóra pomoci starším, sme pripravili Chartu na ochranu práv seniorov, ktorú chceme oficiálne predložiť do parlamentu. Už na tom pracujeme. Charta by sa po prijatí národnou radou stala záväzným dokumentom, ktorý by zastrešil všetky plánované legislatívne kroky v oblasti zvýšenej ochrany seniorov. 

Zároveň pracujeme aj na novele zákona o komisárovi, ktorou by do kompetencie tohto úradu začala spadať ochrana všetkých seniorov, nielen tých so zdravotným postihnutím, ako je to doteraz. Naši seniori by tak mali konečne „svoju“ oficiálnu inštitúciu, na ktorú by sa mohli obrátiť a ktorá by riešila ich problémy.

SM: Čo by to v praxi presne znamenalo?

MARTIN BORGUĽA: Rýchlejšie a efektívnejšie riešenie prípadov aj lepšiu vymožiteľnosť práva. Dnes na Slovensku týraným a zneužívaným  seniorom pomáha asi najviac organizácia Fórum pomoci starším, ktorú aj vaši čitatelia už dobre poznajú. Táto organizácia v podstate supluje štát, ide „len“ o občianske združenie. Som v dennom kontakte s prezidentkou Fóra, pani Gálisovou, a viem, že denne sa na nich obracajú desiatky seniorov, ktorí sa stali obeťami násilia či zlého zaobchádzania doma, od svojich najbližších, alebo v sociálnych zariadeniach. No aj napriek neúnavnej činnosti Fóra a jeho Senior linky, predsa len nemá táto organizácia také právomoci a kompetencie pri pomoci týraným seniorov, ako by mala pani komisárka. Vo všetkých prípadoch by bola inštitúcia Úradu komisárky oveľa účinnejšia, nakoľko všetky zúčastnené strany – polícia, lekár, sociálny úrad, samospráva by museli byť plne k dispozícii a konať z poverenia pani komisárky.     

SM: Pán poslanec, angažujete sa aj v oblasti zlepšenia postavenia opatrovateliek na Slovensku. Čo konkrétne plánujete v tejto oblasti?

MARTIN BORGUĽA: V októbri som sa osobne zúčastnil na Valnom zhromaždení Komory opatrovateliek Slove-nska (KOS). Aj na základe  informácií priamo od prítomných opatrovateliek, ale aj vďaka aktívnej spolupráci s pani Danou Grafikovu, predsedníčkou KOS, som si len potvrdil, že situácia v sociálnych službách je veľmi zlá. Viete, KOS neúnavne kontaktuje kompetentné inštitúcie, píšu listy, oslovovali politikov. Efekt žiadny. Jednoducho, pre tento štát sú opatrovateľky neviditeľné. Problémy v sociálnej oblasti sú bagatelizované a neustále sa odsúvajú. Chýbajú nám tisíce opatrovateliek. Tým, že je ich v systéme málo, ostatné ťahajú nadčasy a pracujú až na pokraji svojich fyzických a psychických síl. Prípady zo sociálnych zariadení veľmi často nie sú o zanedbávaní klientov. Je to o tom, že ten malý počet opatrovateliek sa jednoducho nestihne postarať o taký veľký počet klientov.

SM: Prečo je to tak? Prečo je to večne ignorovaný problém? 

MARTIN BORGUĽA: Pretože by to stálo financie a pretože je to medzirezortný a relatívne komplikovaný problém, do ktorého je potrebné sa „zahryznúť“ a riešiť ho cieľavedome. Aktívne komunikujem a naozaj sa snažím o to, aby sme udržali dialóg s ministerstvami. Pani Grafiková už bola aj na stretnutí s pani prezidentkou a predsedom vlády. Nevyhnutnosťou je príprava nového a kvalitného zákona o dlhodobej starostlivosti. Tu sme doslova zaspali dobu! Keď hovorím kvalitného, myslím tým, aby sa k prípravám prizvala aj strana, ktorej sa to bezprostredne týka, teda  ľudia z praxe, naše opatrovateľky. Novelizáciu nesmú riešiť len úradníci od stola. Nemajú potuchy o realite. Na Slove-nsku nemáme ani správne zákonne zadefinovaný odborný pojem pre opatrovateľky. Od toho sa odvíjajú aj ich kompetencie, pracovné podmienky a, samozrejme, platová trieda. Fyzicky a psychicky namáhavú prácu robia za bagateľ! Následnou pozitívnou osvetou by sme tiež chceli dosiahnuť, aby si ich ľudia konečne začali vážiť. Do situácie, že bude potrebovať opatrovateľku, sa môže dostať každý z nás. Je najvyšší čas, aby si to kompetentní uvedomili a začali s tým niečo robiť.    

SM: Ďakujeme za aktuálne informácie a držíme palce do ďalších aktivít. 

MARTIN BORGUĽA: Ďakujem veľmi pekne. Mnoho problémov a riešení je beh na dlhé trate, mravenčia práca, no ja som človek orientovaný na výsledky a tak ľahko sa nevzdávam. Verím, že sa mi v spolupráci s takými úžasnými ľuďmi, s ktorými mám česť spolupracovať, mnohé podarí uskutočniť. Na záver by som rád pozdravil všetkých čitateľov Senior magazínu a poprial im hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej dobe.


Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *