Nezaradené

AJ DETI SA MÔŽU STAŤ HRDINAMI A ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Aj deti zo slovenských materských, základných a stredných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels, má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovila slovenské školy, aby sa zapojili do päť týždňového vzdelávacieho programu HRDINOVIA FAST. Kampaň prebieha vo väčšine európskych krajín, ktoré majú spoločne vytvoriť svetový rekord v tejto vzdelávacej aktivite, čo sa počtu zapojených detí týka. Na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

Vzdelávacie aktivity našli svoje opodstatnenie aj v materských a základných školách na Slovensku. Do projektu sa zapojilo takmer 30-tisíc žiakov a študentov z celého Slovenska. Všetky tieto iniciatívy vedú k tomu, že Slovensko v oblasti cievnych mozgových príhod urobilo obrovský pokrok. „Vidíme veľký zmysel vo vzdelávaní detí o tomto ochorení. Na Slovensku už máme deti, ktoré boli zapojené do projektu a zachránili svojich príbuzných a povedomie o cievnej mozgovej príhode sa vďaka nim dostalo aj k ich príbuzným. Preto do štvrtého ročníka iniciatívy FAST plánujeme pozvať aj študentov stredných zdravotných škôl a slovenských gymnázií,“ povedala ĽUBICA FIDESOVÁ, ambasádorka FAST HEROES na Slovensku.

Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka významné medzinárodné ocenenia. Za záchranu svojho starého otca si medzinárodné ocenenie prevzala 9-ročná Ninka Ivančíková zo Základnej školy v Seredi priamo v Mníchove. „Naučila som starkú prejavy cievnej mozgovej príhody a nakreslila som jej plagát. Starká si ho pripla na chladničku, a keď neskôr starký dostal cievnu mozgovú príhodu, spomenula si na ochorenie, o ktorom sme spolu hovorili, a rýchlo privolala sanitku,“ spomína Ninka.

Kampaň FAST Heroes je určená pre cieľové skupiny detí vo veku od 5 do 9 rokov. Pre staršie deti od 10 rokov na druhom stupni základných škôl je vytvorený vzdelávací ambasádorský program podporený náučnými videami, v rámci ktorých sa spolu s učiteľmi naučia rozpoznávať príznaky ochorenia a zamerajú sa hlavne na rizikové faktory cievnej mozgovej príhody. Novinkou v projekte je modul určený špeciálne pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnáziá.

Ninka Ivančíková, ocenená na lekárskom kongrese v Mníchove
Ninka Ivančíková, ocenená na lekárskom kongrese v Mníchove

„Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov. Aby sa stali hrdinami FAST  a volali prvú pomoc včas,“ vysvetľuje Ľubica Fidesová z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. „Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje neurologička, prof. Dr. Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody (WSO). Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o príznakoch mozgovej mŕtvice a to aj u cieľovej skupiny detí.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMC Emergency Medicine ukázala, že iba 23% pacientov s mozgovou príhodou si správne uvedomilo, že ich telo práve prekonáva mŕtvicu. Iba 11% z nich však zavolalo lekársku pomoc. Šesť z desiatich pacientov zavolalo svojmu príbuznému alebo priateľovi so žiadosťou o radu, čo majú robiť, avšak iba tretina z nich dostala správnu informáciu, aby okamžite zavolali prvú pomoc.

„Každoročne postihne mozgová mŕtvica na Slovensku viac ako 11-tisíc pacientov. Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody týka. Je preto dôležité, aby sa školy zapájali do vzdelávajúceho projektov, lebo sa zvyšuje povedomie o ochorení. Keď nám do nemocnice prídu pacienti včas, vieme ich zdravotný stav zvrátiť, vieme ich zachrániť,“ hovorí neurologička Martina Chovancová.

Deti zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Trstenej

Kampaň Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu. Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať – a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby. K pochopeniu týchto príznakov a následnému privolaniu pomoci môže napomôcť aj animované video: https://www.youtube.com/watch?v=WCDZdAPBh-I.

Materské, základné a stredné školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotného projektu.

Slovenských Hrdinov FAST môžete sledovať aj na sociálnych sieťach:

Facebook – https://www.facebook.com/FAST-Heroes-SK-101271528594977 

Instagram – https://www.instagram.com/fastheroessk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *