Stop násiliu na senioroch

Zastavme násilie, páchané na senioroch!

O týraní a zlom zaobchádzaní so staršími sa vie veľmi málo a veľmi málo sa o ňom aj verejne hovorí. Ako keby ani neexistovalo. Opak je však pravdou. Počet prípadov násilia na senioroch každý rok narastá a najnovšie sa o to pričinila aj pandémia koronavírusu.

Problém je naozaj vážny a, žiaľ, starnutím našej populácie bude len narastať. Násilie všeobecne, a aj to, páchané na senioroch, sa vždy deje za zatvorenými dverami a je ťažké ho identifikovať. V mnohých ohľadoch je násilie na senioroch ešte horšie ako násilie na ženách a deťoch, pretože starší ľudia sú často chorí, nevládni, bezbranní, nevedia, na koho sa obrátiť o pomoc. Alebo sa hanbia, nechcú priznať, že ich niekto týra. Dokonca sa sami z neho obviňujú, pretože agresormi sú veľmi často tí, ktorých vychovali a ktorých najviac zo všetkých milujú – ich vlastné deti či vnukovia…

Preto je veľmi dôležité na túto tému upozorňovať, prelomiť mlčanie a hovoriť o nej oveľa viac, oveľa častejšie a oveľa otvorenejšie, ako dosiaľ. A samozrejme, je veľmi potrebné hľadať riešenia na ochranu našej najzraniteľnejšej skupiny populácie, aby bolo týraných seniorov medzi nami čo najmenej a keď sa aj tieto prípady vyskytnú, aby sa im seniori vedeli účinne brániť.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, MARTIN BORGUĽA, spolupracuje so seniormi už veľmi dlho. Pomáha riešiť ich problémy a aktívne ich riešenia presadzuje aj na pôde parlamentu. A keď jeho tím oslovil našu redakciu, či by sme v tejto veci nepomohli aj my ako tlačové médium, neváhali sme ani sekundu, pretože to je jeden z hlavných cieľov nášho SENIOR MAGAZÍNU – pomáhať seniorov, aby bol ich život lepší a krajší. A s veľkou radosťou Vám môžeme povedať, že už v tomto čísle začíname s našou novou, pravidelnou rubrikou STOP TÝRANIU SENIOROV. Postupne sa v nej porozprávame s ľuďmi, ktorí majú snahu na Slovensku urobiť všetko preto, aby obete násilia dostali potrebnú pomoc, aby boli násilníci potrestaní a predovšetkým – aby sa takýchto prípadov dialo čo najmenej. Takže – poďme do toho a – držme si vzájomne palce!

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky MARTIN BORGUĽA: „Chcem, aby v našej spoločnosti nechýbala úcta k šedinám.“

Ako prvého dnes vyspovedáme MARTINA BORGUĽU, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA, ktorý prišiel s touto iniciatívou a s ktorým budeme na tomto projekte úzko spolupracovať.

SENIOR MAGAZÍN: Prečo ste sa rozhodli angažovať práve v „seniorskej“ oblasti?

– Ja sa pomoci seniorom venujem už dlhé roky. A bohužiaľ, dlhodobo vnímam, že v našej spoločnosti chýba úcta k šedinám. Často sa o senioroch hovorí, ale realita je taká, že sú na okraji záujmu, sú pre nás neviditeľní… Keď si uvedomíme, koľko pozornosti, času, energie aj peňazí sa venuje rôznym komunitám, menšinovým skupinám – riešime problémy LGBT, rómsku otázku, staráme sa dokonca o ochranu práv zvierat… Pritom takúto pozornosť by si úplne najviac zaslúžili tí, vďaka ktorým tu dnes sme my, tí, ktorí vybudovali túto spoločnosť, ktorým vďačíme za všetko, čo dnes máme – naši rodičia a starí rodičia. Myslím, že sme našej seniorskej generácii veľa dlžní a ja by som zo svojej dnešnej pozície poslanca parlamentu chcel urobiť maximum pre to, aby sa ich život v našej krajine aspoň o niečo zlepšil.

SENIOR MAGAZÍN: To sú celkom vážne slová… Prečo je to tak podľa Vás?

– Viete, dnes je taká módna vlna hájiť záujmy rôznych menšinových skupín – hovoriť o ich problémoch a popritom sa ukazovať a predvádzať na sociálnych sieťach… Samozrejme, v našej spoločnosti je množstvo problémov, netvrdím, že nie. Ale rozhodne by naša staršia generácia, ktorá okrem toho určite nepatrí medzi nejaké menšinové skupiny, skôr naopak, nemala byť na chvoste záujmu. To je naozaj trestuhodné! 

SENIOR MAGAZÍN: Žiaľ, musíme súhlasiť. V dnešnej spoločnosti sa uznávajú často úplne pomýlené hodnoty, ktoré vlastne ani nie sú hodnotami…

– Presne tak. Vládne kult mladosti, všade sa hovorí len o tom, ako zostať mladý a krásny. Koľko naopak nájdete článkov o tom, že raz všetci zostarneme, že k starším sa treba správať s úctou, pretože ani my nebudeme večne mladí? Minimum. A potom, bohužiaľ, aj také závažné témy, ako je násilie páchané na senioroch, nikoho nezaujíma a nikto ho nerieši.

SENIOR MAGAZÍN: Čo teda navrhujete? Čo sa podľa Vás s tým dá robiť?

– Ja som sa o tejto téme dozvedel od pani Gálisovej, prezidentky Fóra pre pomoc starším. To je organizácia, ktorá seniorom v ťažkých, krízových situáciách pomáha už dvadsať rokov. Priznávam, ani ja som o týraní seniorov dovtedy netušil. A keď som pani Gálisovú počúval, zostal som úplne ako obarený. A rozhodol som sa, že v tomto musím pomôcť. Takže v prvom rade, treba o tom všade hovoriť  – v médiách, v školách… Aby sa spoločnosť aj politici konečne zobudili. Na stretnutiach so staršími si často vypočujem trpké slová: „Senior? Veď to je skoro ako nadávka!“ A, samozrejme, nielen o tom hovoriť, ale aj konať! Systémovo pracovať na legislatívnych zmenách v oblasti sociálnej a zdravotnej tak, aby sa naši seniori mali lepšie, aby na dôchodku žili slušne. Kvalita života seniorov je obrazom každej spoločnosti. Ak sa pozrieme na život mnohých našich seniorov, musíme skonštatovať, že naša krajina je len veľmi málo vyspelá. Máme čo doháňať.

SENIOR MAGAZÍN: Týranie a násilie páchané na senioroch – ako je možné, že sa niečo také deje a nič sa v tom nerobí?

– Tak ako každé násilie, aj toto sa deje za zatvorenými dverami, takže pokojne to môže byť aj niekde vo vašej blízkosti, a ani o tom neviete. Bohužiaľ, k týraniu najčastejšie dochádza v domácom prostredí. Agresori navonok často vystupujú ako slušní ľudia, na násilníkov sa menia až doma. A keďže tu hovoríme o týraní seniorov, to nešťastie a všetky príkoria sú ešte horšie. Mnohí si totiž už nedokážu pomôcť sami a naozaj sú často úplne bezbranní a zúfalí. A toto musíme zmeniť! 

SENIOR MAGAZÍN: Určite treba na Slovensku veľa doháňať aj v legislatívnej oblasti…

– Áno, vyslovene nám chýba dôsledná „seniorská legislatíva“. Chýba silný zákon, ktorý by chránil zdravie aj majetok starších. Potrebné bude zmeniť a novelizovať niekoľko zákonov, predovšetkým zákon o sociálnych službách a zákon o dedičstve. V zariadeniach sociálnych služieb je zasa potrebné zmeniť systém kontrol, zaviesť náhodné kontroly a pochybenia prísne trestať. Druhým miestom, kde k násiliu a zlému zaobchádzaniu dochádza, sú totiž práve tieto zariadenia. 

SENIOR MAGAZÍN: Aké sú vaše najbližšie kroky?

– Koncom minulého roka sme sa spoločne s pani Gálisovou zo spomínaného Fóra pre pomoc starším, stretli s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, pánom Milanom Krajniakom, ktorého sa tento problém veľmi dotkol. Pán minister okamžite navrhol, že zriadi pracovnú skupinu, ktorá bude túto problematiku neodkladne riešiť. Okrem pani Gálisovej a mňa v nej budú zástupcovia ministerstva práce, spravodlivosti, zdravotníctva a policajného prezídia. Púšťame sa teda do práce.

SENIOR MAGAZÍN: To sa krásne počúva a v redakcii sa veľmi tešíme! A na záver máme ešte jednu úplne konkrétnu otázku. Máte aj Vy nejaké osobné skúsenosti s týraním vo svojom okolí?

– Našťastie nie, no úplne mi stačí počúvať a čítať informácie od pani Gálisovej, ktoré sa ku mne dostávajú takmer na dennej báze. Je neskutočné, čoho sú niektoré deti či vnuci schopní voči svojim rodičom či starým rodičom. Dôvodom sú vždy peniaze a majetok. Vulgárne nadávanie, vyhrážanie sa, že už nikdy neuvidia svoje vnúčatá, že ich zatvoria na psychiatriu, snahy o neoprávnené zbavenie svojprávnosti… A ani fyzické násilie nie je výnimočné. Mojím cieľom je preto zásadná zmena zákonov, aby takýto hyenizmus nebol v našej spoločnosti tolerovaný!

MARTIN BORGUĽA
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA

Martin Borguľa v minulosti pôsobil dlhé roky ako poslanec mesta Bratislava. Aktívne sa zapájal do komunálneho života s reálnymi výsledkami. Jeho prioritou už vtedy bola pomoc starším. Úzko spolupracoval s Jednotou dôchodcov Slovenska, organizoval množstvo podujatí pre bratislavských seniorov. Či už to boli koncerty, divadelné predstavenia, poznávacie zájazdy po celom Slovensku. Pravidelne sa so seniormi stretával v denných seniorských centrách. Bratislavskí staromestskí seniori ho všetci dobre poznali a kedykoľvek sa mohli na neho obrátiť so žiadosťou o pomoc.

VÝZVA: ak ste aj Vy obeťou týrania, alebo ste sa s ním stretli vo Vašom okolí a potrebujete alebo chcete pomôcť, zatelefonujte na Senior linku, alebo napíšte list či e-mail na Fórum pre pomoc starším.

FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM – NÁRODNÁ SIEŤ, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza, telefón: 046/ 542 03 49, e-mail: forumlubica@gmail.com

www.forumseniorov.sk

SENIOR LINKA: 0800 172 500

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *